*Equi is het nieuwe ruil-betaalmiddel,
volledig onbelast met schulden en/of belastingen!

De Equi representeert jou en mij met als uitgangspunt dat een ieder de
toegang heeft tot een vrij en onbelast leven.

Zo is er een basis van &750, wat je elke maand toekomt. Puur omdat je in leven bent en op die manier toegang hebt tot het leven. Je kunt het een basisinkomen noemen dat voor iedereen gelijk is en dat jou kan voorzien in jouw eerste levensbehoeften. De zorg om door werk inkomsten en brood op de plank te krijgen is dus volledig weggenomen. Belastingen zijn overbodig, want in de eerste basis wordt voorzien. Via crowd-power worden de voorzieningen getroffen die nodig zijn en een ieder is vrij zijn/haar levenskrachtbron aan te spreken en te creëren, wat je dan weer voor Equi kunt aanbieden. Zo, ga maar even rustig in je stoel zitten om van deze nieuwe situatie te genieten.

Stel je ondertussen eens voor…. dat dit de nieuwe werkelijkheid is?

En dan komen er wellicht gedachten....

Hoe reëel kan dit zijn?
Hoe zit het dan met de Euro?
Mag dat wel van de overheid?

Nou, het is net zo reëel als een glas wijn. Het punt is…. iedereen is wel bekend wat wijn is. Je drinkt er van en wanneer je een slokje neemt, weet je pas oftie lekker is. Maar mogelijk was je onwetend van het bestaan van Equi af en totdat je er iets mee doet weet je pas of het voor jou gaat werken. Het is er dus al en het is maar net waar je voor kiest.

De Euro kan gewoon blijven bestaan… het is zelfs mogelijk een interactie aan te gaan met. Het verschil met de Euro is, is dat dit betaalmiddel een basis heeft van schuld en fragmentatie, waardoor mensen belast kunnen worden. De overheid maakt hier gebruik van en houdt het in stand; dat is ook haar basis, want het is waar zij en wij vooralsnog van leven en zo lang mensen hier het nut nog van inzien, zal het er zijn.

Op het moment dat de overheid de Equi wil belasten, erkent het het bestaan. De Equi is dan een currency geworden die gezien wordt als waardevol en door de erkenning, kan iedereen er gebruik van maken. Iedereen kan toegang krijgen tot Equi en het maandelijkse basis inkomen van &750 ontvangen waardoor de behoefte om belastingen te heffen wegvalt. Het is gewoon onnodig geworden. Op deze manier creëert zich als vanzelf een samenleven waarbij respect voor elkanders leven een uitgangspunt is. Bovendien is de Equi virtueel. Wanneer de overheid hier belastingen over wilt heffen, zal een bank de mogelijkheid moeten bieden de Equi te ruilen voor Euro. Dan is officieel de keuze voor currency heel makkelijk te maken. De wonderschone eenvoud is werkelijkheid geworden.

En het gaat verder, dieper dan dit… stel jezelf eens de volgende vraag:
Hoe zal jouw leven eruit zien als jou de toegang tot het leven onbelastbaar wordt geschonken en als je dit een ander ook kunt schenken? Dat je datgene kunt doen, wat je in jouw hart altijd al hebt willen doen? Met Equi creëer je die mogelijkheid. Je hoeft het alleen maar te (h)erkennen en te doen.

Maar wellicht hoor ik je denken:

Geen belastingen…? maar wie ruimt dan al het vuil van de straat en wie betaalt dan voor de …..? Het is nu toch mooi geregeld in de maatschappij.. we zorgen voor elkaar, alles wordt gedaan…. het is toch goed zoals het is? Ja, het lijkt wel makkelijk zo.

Maar helaas worden de meeste van die geïnde belastingen gebruikt voor andere doeleinden dan waar wij graag zouden zien dat ze voor gebruikt worden; jawel… het wordt zelfs vaak gebruikt voor eigen gewin. En door al de zorg voor ons en elkander buiten onszelf te leggen, creëren we een voor wat-hoort wat cultuur en nemen we bijna geen verantwoordelijkheid voor onszelf meer. En als we het dan wel nemen, dan roept dit zo veel bij elkander op, dat er bijna geen ontkomen meer aan is, om gewoon maar mee te lopen met een stroming die bergafwaarts gaat…. want zeg nou zelf…. als er waarde genoeg is waarom is er dan nog armoede bij veel mensen in de wereld? en al die scheve machtsverhoudingen..? Heb jij nog vertrouwen in de politiek of de Euro? Of een andere valuta dat een economie op zich is?

Het is een spiegel van hoe gefragmenteerd men is en totdat de spiegel ingekeken wordt, het kwartje valt en men ziet wát er gespiegeld wordt, dan pas zal men bij zichzelf te rade gaan en mogelijk de kracht bij zichzelf vinden stappen tot transformatie en transitie te nemen.

In de fanclub houden we ons ook bezig met o.a. transformatie; met bewustzijnsontwikkeling en het steunen van elkaar voor lichter en liefdevoller leven. De redactie van fanclubs.nu vindt dan ook dat de Equi past in dit plaatje en door een E-mail te sturen kun je desgewenst een uitnodiging ontvangen dat toegang biedt tot Equi Place, waardoor ook jij onbelast en vrij door het leven kunt gaan. Zeg nou zelf; werkelijk een 'fan'tastisch initiatief!

Wil je meer weten over Equi? Kijk dan op: www.equi-place.net en de aanverwante websites voor verdieping. Voor een korte uiteenzetting is er ook een brochure beschikbaar.

Ik steun alvast een ieder die durft te kiezen om te leven vanuit bronkracht!

John Peper

 

*Vrij naar Anja Backer
Website: http://www.divine-expressions.nl/divine-expressions/anja-backer/

 

(terug naar homepage)